Положення про преміювання працівників дошкільних навчальних закладів

Положення про преміювання працівників дошкільних навчальних закладів

Додаток №3
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
24 січня 2019 року №26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників дошкільних навчальних закладів

Це положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та орґанізацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати та затверджених схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005р. за № 1130/11410 (з подальшими змінами та доповненнями).

1. Основні положення

 • Проводити преміювання працівників ДНЗ до державних свят, визначний дат та до свята працівників освіти в розмірі не більше посадового окладу і межах затвердженого фонду заробітної плати.
 • Проводити преміювання працівників ДНЗ в кінці року за результатами виконаних показників, за рахунок економії фонду заробітної плати, в межах затвердженого фонду заробітної плати.
 • Сприяти виплаті працівникам при виході їх на пенсію, досягнувши пенсійного віку, одноразової допомоги в розмірі посадового окладу ставки заробітної шкали та на ювілеї (30, 40, 50, 60 років) 500 (п’ятсот) гривень (без нарахувань) в межах фонду заробітної плати.
 • Розміри грошової премії працівників ДНЗ визначаються завідуючою ДНЗ за погодженням з профгрупою ДНЗ відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду заробітної плати.
 • Надавати працівникам ДНЗ одноразову матеріальну допомогу оздоровлення при відпустці в сумі не більше одного посадового окладу і межах затвердженого фонду заробітної плати.

2. Показники преміювання працівників Дядьковицького ДНЗ

 • Виконання вимоги "Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей.
 • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ, техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.
 • Дотримання Статуту дошкільного закладу в тому числі: помічник вихователі відповідає за чистоту і своєчасне прибирання всього закріпленого за ним приміщення, чітко виконує санітарні правила, графік прибирання приміщень , кухар проводить правильну обробку продуктів, знає і виконує правилу технології приготування їжі для дітей; виконує бездоганно санітарні правила утримання харчоблоку.

3. Періодичність та умови виплати

 • Премія проводиться за результатами роботи за рік при умові виконання показників "Положення про преміювання".
 • При наявності дисциплінарного стягнення працівник повністю позбавляється винагороди протягом дії стягнення (ст.151 КЗпП).
 • Дане Положення вважати чинним до часу прийняття нового "Положення про преміювання працівників Дядьковицького ДНЗ".

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук