Положення про преміювання працівників клубів

Положення про преміювання працівників клубів

Додаток №4
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
24 січня 2019 року №26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників клубів

 

Це положення розроблено відповідно до постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украіни 27.10.2005 року за № 1285/115651 (з подальшими змінами та доповненнями).

1. Основні положення

  • Проводити преміювання працівників до державних свят, визначних дат в межах затвердженого фонду заробітної плати.
  • Проводити преміювання працівників клубів в кінці року за результатами виконаних показників, за рахунок економії фонду заробітної плати, в межах затвердженого фонду заробітної плати.
  • Розміри грошової премії працівникам клубів визначаються сільським головою відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
  • Відповідно до постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» до наказу Міністерства культури і туризму в Україні від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" надавати працівникам клубів одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення при відпустці в розмірі не більше одного посадового окладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Надавати працівникам клубів одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань до одного посадового окладу в межах затвердженого фонду заробітної плати за рішенням керівника.

2. Показники преміювання працівників клубів

  • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку клубів , техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.
  • Завідуючі відповідають за чистоту і своєчасне прибирання приміщеннь клубів ,чітко виконує санітарні правила і графік прибирання приміщення.
  • Завідуючі відповідають за проведення вечорів танців, концертів до визначних подій, святкування новорічних свят.

3. Періодичність та умови виплати

  • Премія проводиться за результатами роботи за рік при умові виконання показників "Положення про преміювання".
  • При наявності дисциплінарного стягнення працівник повністю позбавляється винагороди протягом дії стягнення (ст.151 КЗпП).
  • Дане Положення вважати чинним до часу прийняття нового "Положення про преміювання працівників клубів".

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук