Програма “Дитяче харчування” на 2019-2021 роки

Програма “Дитяче харчування” на 2019-2021 роки

Додаток
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
09 січня 2019 року №15

 

ПРОГРАМА
“Дитяче харчування” на 2019-2021 роки

 

1. Паспорт Програми

Назва Програми Програма «Дитяче харчування» на 2019-2021 роки
Підстава до розробки Програми Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, накази Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941, Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 “Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241.
Замовник Програми Дядьковицький дошкільний навчальний заклад
Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
Головний розробник Програми Дядьковицький дошкільний навчальний заклад
Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
Головна мета Програми Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі та форм обслуговування дітей дошкільних навчальних закладів.
Строки реалізації Програми 2019 - 2021 роки
Джерела фінансування Кошти сільського бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
Обсяги фінансування Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку
Очікувані кінцеві результати реалізації Програми
 1. Створення єдиної системи харчування.
 2. Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах шляхом:
  • зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей;
  • звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, як виняток, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
 3. Встановлення плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах в розмірі 40 відсотків від вартості харчування дитини на день у 2019 році.
 4. Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку.
 5. Поліпшення якості харчування дітей.
 6. Формування навичок правильного та здорового харчування.
 7. Впровадження нових технологій в організації харчування.

2. Загальні положення

Програма “Дитяче харчування” на 2019-2021 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, наказів Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941, Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 “Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241.

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

Державою гарантується забезпечення харчування дітей дошкільного віку, категорії яких визначені чинним законодавством України, тому організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі належить до пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Керівники дошкільних навчальних закладів забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоків, організацію харчування дітей пільгових категорій відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дядьковицький дошкільний навчальний заклад та Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) мають харчоблок, ігрові приміщення, в яких створені відповідні умови для організації харчування дітей.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, дасть змогу впровадити єдине циклічне меню, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”, закупівлі в міру можливості, здійснюватимуться у постачальників, які зареєстровані у Рівненському районі, або у постачальників, які здійснюватимуть постачання продуктів харчування власним транспортом безпосередньо до навчального закладу за асортиментом та в кількості, визначеному замовником.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей.

3. Мета та основні завдання Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування дітей навчальних закладів.

Основними завданнями Програми є:

 

 1. створення єдиної системи харчування;
 2. удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;
 3. створення умов для повноцінного харчування дітей;
 4. забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких 3-є і більше дітей, як вийняток для дітей напівсиріт;
 5. шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, як виняток, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

 

Реалізація Програми дасть змогу:

 

 1. створити єдину систему харчування;
 2. забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, як вийняток для дітей напівсиріт, шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня (гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, як виняток, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;
 3. встановити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі в розмірі 40 відсотків від вартості харчування дитини на день у 2019 році;
 4. створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку;
 5. поліпшити якість харчування дітей;
 6. формувати навички правильного та здорового харчування;
 7. впроваджувати нові технології в організації харчування.

 

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

 

 1. турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
 2. необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
 3. впровадженням єдиного циклічного меню у Дядьковицькому дошкільному навчальному закладі та Малошпаківському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок);
 4. створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 

 1. створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку;
 2. якісне та збалансоване харчування дітей;
 3. організацію харчування дітей пільгових категорій (відповідно до вимог чинного законодавства);
 4. харчування дітей дошкільного віку, категорії яких визначені даною Програмою;
 5. формування навичок правильного та здорового харчування;
 6. створення централізованої системи харчування;
 7. змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;
 8. використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на Дядьковицьку сільську раду та керівників дошкільних навчальних закладів.

Контроль за виконанням Програми здійснює Дядьковицька сільська рада та відділ освіти Рівненської райдержадміністрації.

7. Основні заходи Програми

№п/п Заходи Джерела фінансування Виконавці Термін виконання
1. Організаційно-методичне забезпечення
1.1. Створення єдиної системи організації харчування у дошкільних навчальних закладах Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
1.2. Оформлення інформаційних куточків для дітей та батьків щодо харчування дітей Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
1.3. Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
1.4. Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи з дітьми щодо правильного харчування Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 2019-2021 роки
1.5. Організація та проведення нарад для працівників харчоблоку, помічників вихователів Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
2. Організація харчування у дошкільному навчальному закладі
2.1. Забезпечити харчування дітей:
- шляхом зменшення розміру плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, як вийняток для дітей-напівсиріт;
- шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня,який установлено законом про Державний бюджет України;
- шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в спеціальних групах,дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків,дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, як виняток, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавстввом Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
2.2. Встановлення плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі в розмірі 40 відсотків від вартості харчування дитини на день у 2019 році Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавстввом Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
2.3. Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавстввом Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
2.4. Проведення перевірок щодо організації харчування у дошкільному навчальному закладі Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавстввом Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 2 рази в рік
3. Підвищення якості харчування дітей
3.1. Розширення асортименту страв Не потребує Згідно із чинним законодавством (Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)) Постійно
3.2. Розробка перспективного меню Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
3.3. Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість Не потребує Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Постійно
3.4. Організація роботи щодо підготовки харчоблоків, ігрових при до початку нового навчального року Сільський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавстввом Дядьковицька сільська рада, Дядьковицький дошкільний навчальний заклад, Малошпаківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Щорічно до 15 серпня

8. Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)

№п/п Прогнозовані показники 2019 2020 2021 Разом
1 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах:
- шляхом зменшення розміру плати на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, як вийняток для дітей-напівсиріт;
- шляхом звільнення від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового рівня,який установлено законом про Державний бюджет України;
- шляхом не справляння плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів,дітей,які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в спеціальних групах,дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків,дітей, батьки яких отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, як виняток, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
       
2 Встановлення плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі в розмірі 40% від вартості харчування дитини на день у 2019 році 350 360 370 1080
Всього: 350 360 370 1080

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук