Положення про преміювання та матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення працівників апарату управління Дядьковицької сільської рад

Положення про преміювання та матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення працівників апарату управління Дядьковицької сільської рад

Додаток №1
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
24 січня 2019 року №26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення працівників апарату управління Дядьковицької сільської ради

Це положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури, судів та інших органів" (з подальшими змінами та доповненнями) з урахуванням Закону України від 18.11.2004р. № 2190 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який набрав чинності з першого січня 2006 року, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Мінпраці від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (з подальшими змінами та доповненнями).

Показники преміювання та матеріального забезпечення:

Працівники Дядьковицької сільської ради, а саме сільський голова, секретар сільської ради, посадові особи, спеціалісти та обслуговуючий персонал преміюються за виконання таких показників:

 • своєчасну і якісну роботу по складанню та виконанню сільського бюджету, конкретний внесок в роботу по збільшенню доходів бюджету, підвищення ефективності використання державних коштів;
 • розробку і здійснення конкретних заходів по фінансовому оздоровленню економіки, вдосконалення фінансово-економічної роботи;
 • своєчасне і якісне виконання завдань, передбачених планами, які розробляються відповідно до рішень Уряду, Верховної ради та місцевих рад;
 • якісне виконання рішень сільської ради та забезпечення ефективної діяльності сільської ради;
 • розробку та впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності витрачання коштів, передбачених по бюджету, вдосконалення нормування бюджетних витрат і вишукування резервів, поліпшення планування видатків на утримання бюджетних установ;
 • вдосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах;
 • своєчасне і якісне інформування обласної державної адміністрації та ради;
 • складання бухгалтерської та статистичної звітності;
 • своєчасне та якісне надання адміністративних послуг населенню;
 • утримання приміщення сільської ради та прилеглої території в належному стані.

Розміри, порядок і строки преміювання та матеріальне забезпечення:

 1. Установити, що загальна сума коштів, які виділяються на преміювання складаються не менш як 10% посадових річних окладів та економії фонду оплати праці.
 2. Преміювання працівників проводиться по наслідках роботи за місяць в межах затвердженого фонду оплати праці з врахуванням економії. При визначенні конкретних розмірів премії працівникам сільської ради враховується фактично відпрацьований час. Максимальними розмірами премія,яка виплачується працівникам не обмежується.
 3. Конкретний розмір премії кожному працівникові визначається сільським головою з урахуванням особистого внеску працівника в загальні результати роботи та виконання показників преміювання. Премія виплачується при проведенні нарахування заробітної плати.
 4. Працівники,які допустили прогул,неякісне виконання завдань та доручень у звітному періоді,порушення трудової та виконавської дисципліни,можуть бути позбавлені премії повністю або частково.
 5. Надавати працівникам сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення при відпустці та вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячного заробітку в межах затвердженого фонду оплати праці.
 6. Проводити преміювання працівників апарату сільської ради до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах затвердженого фонду оплати праці.
 7. За рішенням керівника виплачувати надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.
 8. Дане Положення вважати чинним до часу прийняття нового «Положення про преміювання та матеріальне стимулювання і соціальне забезпечення працівників апарату управління Дядьковицької сільської ради».

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук