Програма соціально-економічного розвитку Дядьковицької сільської ради на 2019-2021 роки: Розділ 2

Програма соціально-економічного розвитку Дядьковицької сільської ради на 2019-2021 роки: Розділ 2

2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СІЛЬСЬКОЇ ОТГ

2.1. Формування ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських територій

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь шляхом застосування високоефективних технологій вирощування культур;
 • модернізація виробничих потужностей агропромислового комплексу;
 • підвищення продуктивності галузі тваринництва шляхом поліпшення генетичного потенціалу та зміцнення кормової бази;
 • активізація діяльності аграрного ринку шляхом забезпечення ефективної роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • поліпшення умов життєдіяльності сільського населення;
 • забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи;
 • забезпечення надійної експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу не території сільської ради, у тому числі осушувальних систем.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
2 Впровадження інтенсивних технологій вирощування рослинницької продукції, сприяння розширенню площ посіву конкурентоспроможних культур Суб’єкти господарювання
3 Поліпшення селекційно-племінної роботи у тваринництві Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
4 Формування сучасної інфраструктури заготівлі, транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської сировини та готової продукції Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
5 Розмежування земель державної та комунальної власності Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, Виконавчий комітет сільської ради
6 Активізація роботи з продажу на аукціонах земельних ділянок та прав власності на них для реалізації інвестиційних проектів Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради
7 Виготовлення схеми планування території Дядьковицької сільської ради Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради
8 Виготовлення генеральних планів населених пунктів сільської ради Сільська рада, землевпорядники, Виконавчий комітет сільської ради
9 Проведення інвентаризації земель населених пунктів сільської ради Сільська рада, землевпорядники, Виконавчий комітет сільської ради
10 Виготовлення проектної документації по відведенню земель під установи, які знаходяться в комунальній власності сільської ради Сільська рада, землевпорядники, Виконавчий комітет сільської ради

2.2. Інвестиційна та будівельна діяльність

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі у соціальній сфері;
 • формування позитивного іміджу сільської ради;
 • підвищення ефективності використання фінансових ресурсів для будівництва і модернізації першочергових об’єктів соціальної інфраструктури.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Забезпечення виконання заходів програми інвестиційного розвитку району на 2019-2021 роки Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради
2 Визначення та документальне оформлення земельних ділянок і майнових комплексів (з прив’язкою до існуючих і перспективних шляхів сполучення, інженерних комунікацій), які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради
3 Підготовка інвестиційних проектів і бізнес-планів та подання їх для участі у міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема, щорічному Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою)
4 Завершення будівництва підвідного газопроводу до сіл Пересопниця, Шостаків, Макотерти Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, виконавчий комітетет сільської ради, облдержадміністрація

Критерії реалізації цілей:

 • зростання обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування;
 • забезпечення першочергового спрямування бюджетних коштів на завершення будівництва та реконструкції об'єктів з високим ступенем будівельної готовності.

2.3. Транспортно-дорожній комплекс

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення безпеки перевезень;
 • забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;
 • розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;
 • будівництво та реконструкція доріг комунальної власності.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Розвиток і вдосконалення мереж регулярних транспортних сполучень Виконавчий комітет сільської ради
2 Недопущення аварійності на вулично-дорожній мережі сільської ради, підвищення безпеки дорожнього руху Філія «Рівненський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор»
3 Покращання стану автомобільних доріг населених пунктів комунальної власності (проведення ремонтів, відсипання, грейдерування) Філія «Рівненський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор» Виконавчий комітет сільської ради

Критерії реалізації цілей:

 • будівництво доріг з твердим покриттям;
 • реконструкція (заміна покриття);
 • збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів та вантажів.

2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам електричної енергії і природного газу, технічний розвиток та переоснащення енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 будівництво нових та реконструкція існуючих повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій ПрАТ «Рівнеобленерго»
2 Зменшення втрат енергоносіїв, підвищення ефективності енергопостачання бюджетні установи, суб’єкти господарювання

Критерії реалізації цілей:

 • зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання;
 • забезпечення ПАТ «Рівнеенерго» будівництва, модернізацію та реконструкцію електричних мереж і обладнання.

2.5. Енергозбереження

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики у галузях господарського комплексу та соціальної сфери сільської ради.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів суб’єктами господарювання на території сільської ради Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
2 Проведення енергетичних обстежень бюджетних установ Бюджетні установи
3 Зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у соціальній сфері сільської ради Бюджетні установи, суб’єкти господарювання
4 Розроблення для бюджетних установ сільської ради лімітів споживання електроенергії, природного газу та води Виконавчий комітет сільської ради, бюджетні установи
5 Збільшення обсягів використання альтернативних джерел енергії і альтернативних видів палива до 2 відсотків рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів Бюджетні установи, суб’єкти господарювання

Критерії реалізації цілей:

 • економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих та енергоефективних заходів становитиме 3% загального обсягу споживання.

2.6. Торгівля та послуги

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • формування ефективної торговельної інфраструктури для задоволення потреб споживачів населених пунктів сільської ради;
 • розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Сприяння насиченню споживчого ринку якісними та безпечними товарами, в першу чергу вітчизняного і місцевого виробництва, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
2 Подальший розвиток стаціонарної мережі сучасних об’єктів торгівлі, адаптованих до світових стандартів (торговельних центрів, комплексів, маркетів, фірмової торгівлі виробничих підприємств) Управління економіки райдержадміністрації, Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
3 Розвиток служби побуту в сільській місцевості, у тому числі з надання побутових послуг першої необхідності (ремонт та пошиття одягу, ремонт взуття, перукарські та санітарно-гігієнічні послуги, ремонт побутової техніки) Виконавчий комітет сільської ради, суб’єкти господарювання
4 Залучення фінансових ресурсів районного центру зайнятості на організацію безробітними громадянами підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування населення Виконавчий комітет сільської ради

Критерії реалізації цілей:

 • забезпечення зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі, ефективної господарської діяльності торговельних підприємств, їх фінансової стабільності та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • подальше впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;
 • підвищення якості надання послуг підприємствами побутового обслуговування населення.

2.7. Науково-технічна та інноваційна діяльність

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • впровадження сучасних форм виробничої кооперації між розробниками, виробниками та реалізаторами інноваційної продукції;
 • формування бази даних місцевих наукових розробок, їх комерціалізація, розроблення на цій основі інноваційних проектів, поширення проектів серед потенційних інвесторів, супровід підготовки та реалізації проектів;
 • впровадження ефективної системи формування та захисту прав інтелектуальної (в тому числі промислової) власності;
 • збільшення кількості впроваджених інновацій (у тому числі сучасних енергозберігаючих технологій) та нарощування випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Залучення коштів іноземних фінансових установ та міжнародної технічної допомоги до реалізації пріоритетних для сільської ОТГ інноваційних проектів Виконавчий комітет сільської ради, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів «InvestInRivne» (за згодою)
2 Сприяння в поширенні інформаційних матеріалів з питань інноваційної та науково-технічної діяльності Виконавчий комітет сільської ради

Критерії реалізації цілей:

 • зростання обсягів впроваджених інновацій;
 • збільшення частки промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю.

2.8. Податково-бюджетна політика

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • впровадження на території сільської ОТГ нової редакції Бюджетного кодексу;
 • забезпечення збалансованості показників бюджету;
 • підвищення ефективності адміністрування податків;
 • руйнування схем мінімізації та ухилення від оподаткування;
 • дотримання жорсткої фінансової дисципліни.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Забезпечення виконання затверджених показників із надходження податків і зборів до сільського бюджету ОТГ Виконавчий комітет ради
2 Визначення пріоритетних напрямів фінансування видатків із місцевих бюджетів та недопущення взяття нових зобов’язань за незахищеними статтями при відсутності фінансових ресурсів Сільський голова, виконком сільської ради
3 Проведення постійного моніторингу видаткової частини бюджету. Забезпечення оптимізації видатків, мережі та штатів бюджетних установ Фінансове управління райдержадміністрації, сільський голова
4 Забезпечення скорочення податкового боргу підприємств-боржників до бюджетів усіх рівнів Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, виконком сільської ради
5 Сприяння скороченню кількості збиткових підприємств Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, виконком сільської ради
6 Покращання фінансової дисципліни підприємств та підвищення рівня добровільної сплати податків Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, виконком сільської ради

Критерії реалізації цілей:

 • підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів;
 • скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;
 • руйнування схем мінімізації та ухилення від оподаткування;
 • цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

2.9. Розвиток мінерально-сировинної бази

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • розвиток пріоритетних напрямів геологічних досліджень та забезпечення раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Забезпечення виконання заходів щодо посилення контролю за використанням та охороною надр на території Рівненського району Управління економіки райдержадміністрації, міськрайонне управління земельних ресурсів у Рівненському районі та м.Рівному, районна санітарно-епідеміологічна станція, Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області, виконавчий комітет сільської ради

Критерії реалізації цілей:

 • відкриття нових та введення в експлуатацію розвіданих родовищ мінерально-сировинних ресурсів.

2.10. Лісове господарство

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • відтворення та збереження лісів, підвищення продуктивності насаджень та покращення екологічної ситуації на території сільської ради.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Збільшення лісистості території сільської ради Клеванський держлісгосп, виконавчий комітет сільської ради
2 Посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу Клеванський держлісгосп, виконавчий комітет сільської ради
3 Покращення породного, якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості Клеванський держлісгосп, виконавчий комітет сільської ради
4 Здійснення робіт з переведення лісовирощування на генетико-селекційну основу Клеванський держлісгосп, виконавчий комітет сільської ради
5 Збільшення лісистості території сільської ради Удосконалення технології розробки лісових ресурсів

Критерії реалізації цілей:

 • збільшення лісистості на території сільської ради за рахунок створення захисних насаджень на малопродуктивних еродованих землях, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві;
 • проведення робіт із лісовідтворення;
 • збільшення заготівлі селекційного лісового насіння;
 • вирощування садивного матеріалу та створення лісових культур.

2.11. Розвиток малого підприємництва

Основні цілі на 2019-2021 роки:

 • забезпечення на території сільської ради сприятливого підприємницького середовища та дотримання вимог державної регуляторної політики;
 • підвищення ефективності організаційної, ресурсної, інформаційно-консультативної та навчально-методичної підтримки розвитку підприємництва.
Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання
1 Удосконалення системи місцевих податків та зборів. Виконавчий комітет сільської ради
2 Для потреб малого бізнесу передавати в оренду незадіяні приміщення, що перебувають у комунальній власності Виконавчий комітет сільської ради
3 Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва Виконавчий комітет сільської ради
4 Дотримання вимог щодо прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів Виконавчий комітет сільської ради

2.12. Благоустрій сіл

Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки

Основні завдання та заходи на 2019-2021 роки
№ пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання Фінансове забезпечення, грн
1 придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів від населення на території населених пунктів;
придбання косилки для скошування бур’янів
Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради 500000.00
2 фінансування електропостачання вуличного освітлення вулиць населених пунктів сільської ради Виконавчий комітет сільської ради 200000.00
3 Проведення ремонту пам’ятників Загиблим односельчанам та Невідомому солдату, Обеліску.
Придбання ритуальних вінків, корзин.
Виконавчий комітет сільської ради 10000.00
4 Проведення ямкового ремонту, вирівнювання поверхні (грейдерування) доріг, що перебувають у комунальній власності, по населених пунктах сільської ради Виконавчий комітет сільської ради 300000.00
5 Проведення поточного ремонту дороги по вул. Новоставська с.Шостаків Виконавчий комітет сільської ОТГ 300000.00
6 Проведення поточного ремонту дороги по вул.Бегми с.Ясининичі Виконавчий комітет сільської ради, райдержадміністрація 150000.00
7 Проведення розчищення доріг, які перебувають у комунальній власності, від снігових заметів Виконавчий комітет сільської ради 50000.00
8 Будівництво підвідного газопроводу (4,3км) до сіл Пересопниця, Шостаків Сільська ради, Виконавчий комітет сільської ради 13500000.00
9 Благоустрій кладовищ, які знаходяться на території сільської ради (встановлення огорожі) Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради 150000.00
10 Збір та захоронення твердих побутових відходів на території сільської ради Сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради 900000.00

<< Розділ 1          Розділ 3>>