Програма впровадження системи відеоспостереження в населених пунктах Дядьковицької сільської ради на 2019-2020 роки

Програма впровадження системи відеоспостереження в населених пунктах Дядьковицької сільської ради на 2019-2020 роки

Додаток
до рішення сесії
Дядьковицької сільської ради
09 січня 2019 року №12

 

ПРОГРАМА
впровадження системи відеоспостереження в населених пунктах Дядьковицької сільської ради на 2019-2020 роки

 

1. Загальні положення

1.1. Програма впровадження системи відеоспостереження в населених пунктах Дядьковицької сільської ради (далі – Програма) розроблена у відповідності до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Термін реалізації Програми – 2019-2020 роки.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території Дядьковицької сільської ради, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, посилення взаємодії органів внутрішніх справ зорганами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

3. Очікувані результати

3.1. Реалізація Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в населених пунктах Дядьковицької сільської ради, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

3.2. Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території Дядьковицької сільської ради, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів: пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

4. Фінансування Програми

4.1. Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету з наступним збільшенням протягом року та за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

5. Заходи щодо реалізації Програми в 2019-2020 роках

Найменування заходу Видатки на фінансування заходів, тис. грн Термін виконання Відповідальні особи
Місцевий бюджет Інші джерела
1 Придбання технічних засобів для системи відеоспостереження в населених пунктах Дядьковицької сільської ради 1500  -  Січень 2019 року-грудень 2020 року Дядьковицька сільська рада
2 Встановлення системи відеоспостереження внаселених пунктах Дядьковицької сільської ради 850  -  Січень 2019 року-грудень 2020 року Дядьковицька сільська рада
3 Обслуговування системи відеоспостереження на території Дядьковицької сільської ради 150  -  Січень 2019 року-грудень 2020 року Дядьковицька сільська рада
ВСЬОГО: 2500  -   

 

Секретар сільської ради               Р.В. Лобащук