Намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «ШПАКІВ» (юридична адреса: м. Рівне, вул. Кутузова,17) має намір отримати дозвіл  на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для комбікормового заводу, який знаходиться за адресою: с. М. Шпаків, вул. Шевченка, 40а,  Рівненський р-н, Рівненська область. 

На комбікормовому заводі виробляються повнораціонні комбікорми для тварин.

В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,108 т/рік; оксид вуглецю – 0,134 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,390 т/рік, а також парникові гази: діоксид вуглецю – 93,583 т/рік; діазоту оксид [N2O] – 0,0002 т/рік; метан – 0,002 т/рік. Аварійні та залпові викиди на підприємстві відсутні.

Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, які створюються викидами підприємства, не перевищують встановлені гігієнічні нормативи. Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства України.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян можуть надсилатися на протязі 30 днів з моменту публікації  до Рівненської облдержадміністрації (м.Рівне, майдан Просвіти,1).